"Więcej ludzi marnuje czas i energię rozstrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać"
Henry Ford
Jak rozwiązać spór?

Mediacja

Mediacja to nowoczesny i oparty na obustronnej korzyści środek rozwiązywania sporów. Jej fundamentem jest dobrowolny i poufny dialog uczestników sporu.

Dobrowolność

Mediacja jest dobrowolna – na każdym etapie można zrezygnować z udziału w postępowaniu mediacyjnym.

Komfort

Mediacja jest bardziej komfortowa dla stron niż tradycyjne postepowanie sądowe – w mniej sformalizowanej, niestresującej atmosferze daje możliwość wypracowania własnych rozwiązań problematycznych kwestii.

Poufność

Mediacja jest poufna, pozwala na zachowanie prywatności i uniknięcie upublicznienia drażliwych tematów.

O mnie

Joanna Antoszewska-Komorska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS, kierunek Prawo (1987 r.) i dyplomowanym mediatorem. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2014 r.), Prawo Gospodarcze i Handlowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2015 r.), Prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017 r.), Praktyczne studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych na Wyższej Szkole Humanitas (2020 r.).

Posiadam certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji:

  • mediatora rodzinnego dyplom nr. 1048/MR/KUL/2014,
  • z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych dyplom nr 883/MCG/KUL/2014,
  • w sprawach pracowniczych i w sporach zbiorowych dyplom nr 710/MPSZ/KUL/2014,
  • z zakresu mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych dyplom nr 242/MO/KUL/2014,
  • w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego dyplom nr 2173/MK/KUL/2014.

Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych – kod kwalifikacji ZRK: 5C381800023. Instytucja certyfikująca: Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji - KUL. Nr certyfikatu: 95/06/2022/KRM/KUL z dnia 18.06.2022 r.

Posiadam także certyfikat uczestnictwa w seminarium pakietowym BCC pod tytułem: „Zarządzanie konfliktem - jak wykorzystać jego energię” oraz „Przemówienia publilczne - dźwignią Twojej kariery” z dn. 18.11.2014 r.

Ukończyłam szkolenie w ramach projektu „Propagowanie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów” zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości – Norway Grants - 10-11-12.02.2016 r.

Odbyłam szkolenie z mediacji gospodarczej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” - 1-2.10.2019 r. Ukończyłam również szkolenie online „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”, zorganizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji – koordynator przy Konfederacji Lewiatan 11.08/2020 r.

Uczestniczyłam w seminarium pn. „Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych” organizowane przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej – 16.05.2017 r. Uczestniczyłam w panelu dyskusyjnym pn. „Mediacje gospodarcze w praktyce” organizowanym w ramach realizacji projektu „Lubelskie Centrum Mediacji i Arbitrażu” - 7.06.2019 r.

Brałam udział w realizacji programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty, pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka pn. „Mediacja rówieśnicza metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” - 2015 r, 2017/2018 r.

Od 2016 roku jestem stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowoego w Lublinie, Zamościu i Warszawie. Jestem wpisana do wykazu osób uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich.

Jestem członkiem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Od czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2020 roku pełniłam funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie. Jestem pasjonatką pozasądowych metod rozwiązywania sporów i administratorem grupy na FB o nazwie LUB Mediacje.

Mam swoje biuro mediacyjne w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju 2A lok. 118. Z zakresu mediacji rodzinnych mediuję kwestie dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska stron w sprawach spornych separacji lub rozwodu tj. alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej i podziału majątku wspólnego. Prowadzę mediacje gospodarcze, cywilne, pracownicze, karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Na wniosek i za zgodą stron lub uczestników mediacji organizuję posiedzenia online.

Według Henry'ego Forda „Więcej ludzi marnuje czas i energię rozstrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać”. Stosując mediację możemy to zmienić i zacząć rozwiązywać swoje problemy zamiast je rozstrząsać lub rozstrzygać w sądach.

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania!

605-722-051
mediator@antoszewska.pl